Принципи формування та розмір оплати праці органів управління

Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, члена виконавчого органу, члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія», що оприлюднюється на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних та комунальних компаніях»

    1. Формування винагороди членів Наглядової ради.
      Наглядова рада у ПрАТ «Укрфінжитло» відсутня
    2. Формування винагороди членів Правління здійснюється відповідно до умов контрактів, укладених з членами Правління вищим органом управління ПрАТ«Укрфінжитло» Міністерством фінансів України.

2021