ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Забезпечення житлом громадян України на умовах фінансового лізингу

Для отримання житла на умовах фінансового лізингу заявник повинен перебувати на обліку в органі забезпечення житлом, та відповідати таким вимогам

Сукупний доход сім’ї

Розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї заявника за останні шість місяців не повинен перевищувати десятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, де  розташоване житло, розрахованої згідно з офіційними даними Держстату

Вік заявника

Вік заявника на дату повного виконання зобов’язань за договором фінансового лізингу не повинен перевищувати 70 років

Поліпшення житлових умов

Заявник та члени його сім’ї не мають та не мали протягом останніх п’яти років у власності житлової нерухомості

Строк дії договору

Договори фінансового лізингу укладаються на строк, який не може становити менше одного року та не більше 20 років

Вимоги до житла

На умовах фінансового лізингу передається житло, що перебуває в експлуатації не довше 20 років, або реконструкцію

Вартість 1 кв. метра

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що передається на умовах фінансового лізингу, не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ

Забезпечення житлом громадян України на умовах іпотечного кредитування

Позичальник повен відповідати таким вимогам

Відсоткова ставка

Фіксована на весь строк дії кредитного договору

Розмір відсоткової ставки

Визначається з урахуванням вартості залучених (запозичених) фінансових ресурсів Укрфінжитлом

Порядок погашення кредиту та відсотків

Ануїтет, щомісяця

Максимальний строк кредиту

240 місяців

Мінімальний перший внесок

Перший (початковий) внесок позичальник сплачує за рахунок власних коштів — 20 відсотків нормативної вартості предмета іпотеки.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

ВІДПРАВИТИ ЛИСТА