КОМПЛАЄНС ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

Укрфінжитло є фінансовою компанією, яка цінує свою репутацію надійної та прозорої фінансової установи  та  неухильно дотримується у своїй діяльності вимог законодавства.

Укрфінжитло прагне вчасно попереджувати комплаєнс-ризики, в т.ч. конфлікти інтересів, корупційні ризики та ризики фінансового моніторингу, які пов’язані  з його діяльністю.

В Укрфінжитлі впроваджена система  комплаєнс,  яка є  невіддільною частиною  корпоративної культури Товариства.

Наглядова рада та правління Укрфінжитла створюють необхідну атмосферу tone at the top задля дотримання комплаєнс-культури на всіх організаційних рівнях. Відповідальність за управління комплаєнс – ризиком несуть всі працівники Товариства.

Укрфінжитло передбачає дотримання всіх вимог законодавства, стандартів, регулятивних вимог щодо антикорупційної діяльності, протидії легалізації коштів та запобігання використанню послуг товариства з метою відмивання грошей, дотримання внутрішніх процедур, в тому числі:

У випадку, коли Вам (працівнику Товариства, контрагенту, клієнту або іншій зацікавленій особі)
стали відомі факти неприйнятної поведінки/порушень в діяльності ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО»,
Ви можете проінформувати нас про це шляхом:

Скористатись формою Повідомлення про неприйнятну поведінку/порушення

Звернутись до відділу комплаєнс, уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства, відділу проведення фінансового моніторингу за телефоном – +308-044-344-09-30

Написати на електронну пошту compliance@ufgc.com.ua

Надіслати повідомлення про порушення антикорупційного законодавства на електронну пошту anti-corruption@ufgc.com.ua, (уповноважений з антикорупційної діяльності - Олександр Мойсеєнко)

Надіслати повідомлення про порушення законодавства сфери ПВК/ФТ на електронну пошту FINMON@ufgc.com.ua

Надіслати лист поштою з приміткою «для комплаєнс підрозділу»/«для підрозділу антикорупційної діяльності»/«для підрозділу проведення фінансового моніторингу» за адресою 01001 м. Київ, вул. Ольгинська, 3 (літ.А)

Кожне повідомлення буде оброблене відділом комплаєнс із забезпеченням конфіденційності Вашого звернення.

Ми вдячні Вам, що з Вашою допомогою ми зможемо підвищити рівень довіри до Укрфінжитла та забезпечити дотримання Товариством високого рівня етичних стандартів ведення бізнесу, уникнення комплаєнс-ризиків та попередження корупції.

Звертаємо увагу, що повідомлення з метою вирішення особистих конфліктів з посадовими особами Укрфінжитла не розглядаються.

Претензії до якості обслуговування клієнтів Товариства не є інцидентами комплаєнс-ризику, в т.ч. ризику конфлікту інтересів та корупційного ризику,  тому  просимо звертатись до Товариства або  надсилати скарги за посиланням: https://ukrfinzhytlo.in.ua/zvernennya/

Якщо Ваше повідомлення має розглядатися як офіційне звернення, що потребує зворотного зв’язку, його оформлення та подання має відповідати таким вимогам:

  • відповідати вимогам до звернень громадян, які визначено Законом України «Про звернення громадян», та подаватися способами, наведеними на сторінці Товариства «подати звернення» або «захист прав споживачів»
  • повідомлення, які подаються установами, організаціями, підприємствами, об’єднаннями громадян, мають відповідати вимогам державних стандартів оформлення документів, правил організації діловодства та подаватися на офіційну або електронну адресу info@ukrfinzhytlo.in.ua
0%

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕПРИЙНЯТНУ ПОВЕДІНКУ/ПОРУШЕННЯ

* поле не обов’язкове до заповнення при відмові від зворотного зв’язку з Товариством

** Ваше повідомлення буде розглянуте, проте не може розглядатись як офіційне звернення, а тому його отримання не обумовлює підготовки Товариством відповіді заявнику, при цьому, якщо Ви вкажете своє прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані, та звернетесь до нас про отримання відповіді, то Вас обов’язково повідомлять про заходи, вжиті за результатами перевірки отриманої від Вас інформації

Прізвище , ім’я, по батькові*
Прізвище
Ім'я
По батькові
Ви є
Дата порушення
Хотіли б Ви, щоб ми з Вами зв'язалися ?
Адреса електронної пошти**
Контактний номер телефону **
Обов'язково
Хотіли б Ви отримати відповідь на Ваше звернення ?**
Хотіли б Ви, щоб надана Вами інформація залишилася конфіденційною
Види неприйнятної поведінки порушень
Детальна інформація про неприйнятну поведінку чи порушення :

У разі порушень в сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення зазначте інформацію:

1) дата або період проведення фінансових операцій
2) валюта і сума кожної фінансової операції
3) учасники фінансових операцій та їх роль
4) фактичні вигодоодержувачі (у разі наявності інформації)
5) зміст фінансових операцій
6) наявні ознаки ВКФТ
7) за яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції
8) треті особи, у тому числі поза межами Товариства які могли бути залученими до проведення зазначених операцій
+
=
головна
еОселя
компанія
контакти