Інформація про звернення громадян

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» громадяни можуть подавати письмові або електронні звернення.

У зверненні має бути зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– місце проживання громадянина,

– викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

– підпис заявника (заявників) із зазначенням дати;

– адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Порядок розгляду звернень громадян

В разі, якщо громадянин написав письмове звернення до Товариства, яке відповідає вимогам Закону, воно буде розглянуто відповідальним підрозділом та надано офіційну відповідь по суті в термін передбачений Законом, але не пізніше 30 календарних днів з моменту реєстрації звернення в Товаристві.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник компанії або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Відповідь буде надано на поштову адресу громадянина, або іншим каналом зазначеним громадянином.

Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Громадянин, також має право на звернення до Національного банку України

Як звернутись до нас?

Для подання письмових звернень громадян: вул. Ольгинська, буд. 3, (літера – А), м. Київ, Україна, 01001.

Доступ до публічної інформації та запит з метою її отримання

Публічна інформація − це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Якщо така інформація відсутня у вільному доступі, особа може звернутися до органу державної влади чи місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації (далі – розпорядники інформації) із запитом на її отримання.

Запит може подаватися в письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір та має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Строк відповіді може бути продовженим до 20 робочих днів (щодо надання великого обсягу інформації або здійснення пошуку інформації серед значної кількості даних).

Письмовий запит може бути направлений поштою на адресу:
вул. Ольгинська, буд. 3, (літера – А), м. Київ, Україна, 01001,

Або на електронну адресу: info@ukrfinzhytlo.in.ua

головна
еОселя
компанія
контакти