Укрфінжитло підписало меморандуми про співпрацю з J.P. Morgan та Alvarez & Marsal на конференції з відновлення України в Лондоні

Одна з найбільших фінансових груп США – J.P. Morgan та Європейський дочірній підрозділ консалтингової компанії Alvarez & Marsal разом з компанією «Укрфінжитло» працюватимуть над розвитком іпотечного кредитування в Україні. 

Урочисте підписання меморандумів за участі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко відбулось під час міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023), що проходить цими днями в Лондоні.

Стратегічне партнерство з J.P. Morgan передбачає отримання практичних рекомендацій щодо залучення фінансування від іноземних інвесторів шляхом випуску облігацій, забезпечених іпотечними угодами, та/або здійснення сек’юритизацій. Також планується консалтингова допомога “Укрфінжитлу” з питань процедур та порядку регулювання випуску облігацій, забезпечених іпотекою, в країнах ЄС.  

Співпраця з консалтинговою компанією Alvarez & Marsal, окрім консультаційної допомоги, передбачає можливість в майбутньому залучення коштів від міжнародних фінансових організацій та іноземних інвесторів для потреб іпотечного кредитування в Україні. Компанія допоможе проаналізувати структуру Товариства та підібрати оптимальні моделі фінансування «bridge financing». 

єОселя — інноваційний продукт для фінансової сфери в Україні. Повна цифровізація процесу заявки, зручність та нульова толерантність до корупції дає можливість співпрацювати з відомими світовими компаніями. Залучення іноземних партнерів до розбудови ринку іпотечного кредитування в Україні дозволить його масштабувати та зробити значно прозорішим, що суттєво сприятиме якісній відбудові нашої країни. Вірю, результати нашої співпраці не змусять себе чекати” – заявив голова правління “Укрфінжитла” Євген Мецгер.

Підписантами документів стали: голова правління “Української фінансової житлової компанії” Євген Мецгер, керівник ринків боргового капіталу у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці J.P. Morgan Штефан Вейлер, керуючий директор Alvarez & Marsal European Growth Markets Марк Сандерс.

===========================================

PJSC ‘Ukrainian Financial Housing Company’ (UFHC) signs memorandums of understanding with J.P. Morgan and Alvarez & Marsal at the Ukraine Recovery Conference in London. 

J.P. Morgan, one of the largest US financial groups, and Alvarez & Marsal, the European subsidiary of the consulting company, will work together with UFHC to develop mortgage lending in Ukraine.  

The memorandums were signed with the participation of Yulia Svyrydenko, First-Vice-Prime-Minister of Ukraine and Minister of Economy of Ukraine, during the Ukraine Recovery Conference (URC 2023), which is currently taking place in London. 

The strategic partnership with J.P. Morgan will provide practical advice on how to raise funds from foreign investors by issuing covered bonds and/or securitizations. It is also planned to provide UFHC with advising assistance on the procedures and regulations for issuing mortgage-backed bonds in the EU.  

The cooperation with Alvarez & Marsal, in addition to consultancy support, provides for the possibility of raising funds from international financial institutions and foreign investors for mortgage lending in Ukraine in the future. Alvarez & Marsal will analyse the structure of UFHC and select the optimal bridge financing models. 

“yeOselia is an innovative product for the financial sector in Ukraine. The complete digitaliяation of the application process, convenience and zero tolerance for corruption make it possible to cooperate with well-known global companies. The involvement of foreign partners in the development of the mortgage lending market in Ukraine will allow it to scale up and become much more transparent, which will significantly contribute to the quality of our country’s reconstruction. I believe that the results of our cooperation will not be long in coming” – said Ievgen Metsger, Chairman of Management Board at UFHC. 

The documents were signed by: Ievgen Metsger, Chairman of Management Board of PJSC ‘Ukrainian Financial Housing Company’; Stefan Weiler, Managing Director, Head of CEEMEA DCM at J.P. Morgan; Mark Sanders, Managing Director at Alvarez & Marsal European Growth Markets. головна
еОселя
компанія
контакти